X
تبلیغات
رایتل

پرسشنامه طرح واره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی

پرسشنامه طرح واره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی        با فرمت ورد  پایایی و روایی دارد روش نمره گذاری کامل است     فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه یانگ ( YSQ-SF ) پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ( YSQ )  در سال 1990 توسط یانگ تدوین شد. این پرسشنامه 205 ماده ای بسیار وقت گیر است و از این رو استفاده از آن توام با مشکلاتی می باشد ( لی و دیگران ، 1991؛ به نقل از کالویت و دیگران، 2005). به منظور سهولت کاربرد، یانگ و برون در سال 1994 فرم کوتاه این پرسشنامه را تدوین کرد( کالویت و دیگران، 2005؛ کیرو  و دیگران، 2004)و....   پایایی و روایی پژوهش های بسیاری از پایایی پرسشنامه YSQ-SF   حمایت می کنند در مطالعه ولبرن و همکاران (2002)، کلیه خرده مقیاس های 15  گانه فرم کوتاه پرسشنامه  طرح واره از همسانی درونی کافی ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 07:01 ]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (1996) : این مقیاس شامل 20 سوال است که توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبار یابی شده است. ...ادامه مطلب
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 08:17 ]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (1996) : این مقیاس شامل 20 سوال است که توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبار یابی شده است. ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ] [ 13:35 ]

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی به همراه نمره گذاری و تفسیر روایی و پایایی دارد ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 ] [ 02:21 ]