X
تبلیغات
رایتل

ارائه مدلی جدید در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای - علی شجاعیان

چکیده مقاله:از جمله کاربردهایی که سنجش از دور به عنوان یک علم جدید، در آن نقشی بسزا یافته، بررسی شرایط محیطی در دوره های زمانی مختلف است. این امر بوسیله تجزیه و تحلیل داده هایی که توسط سنجنده های گوناگون تهیه می شوند، امکان پذیر گشته است. به منظور استخراج تغییرات کمی از این داده ها روشهای مختلفی مانند تابع عضویت فازی بکار میرود. این روش علی رغم مزایایی که بر آن مترتب است، مستلزم انجام مراحل مختلف از جمله استخراج پارامترهای آماری از هیستوگرام هر یک از PCD ها (Principal Component Difference) و محاسبه ی جداگانه FCMI های (Fuzzy Change Member Image) مختلف، جمع و حداکثر درجه سازی FCMI ها و نیز امکان اعمال نظر کاربر در محاسبه و استخراج پارامترهای آماری (حداقل، حداکثر و میانگین) از هیستوگرام و نهایتا در نتایج بدست آمده، میباشد. در این تحقیق مدلی جدید با عنوان اندکس فاضله فضایی تغییرات (Spatial Dis ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:23 ]

مدلی نو برای پردازش های کسب و کار الکترونیک و دولت الکترونیک در رسانه های اجتماعی- ترجمه شده به فارسی 2013

این مقاله ترجمه ی کامل و باکیفیت از مقاله ی زیر در 15 صفحه فایل word بوده که حاوی 3200 کلمه می باشد .  Eduard Alexandru Stoicaa, Antoniu Gabriel Piticb, Liviu Mihaescu ( 2013 ). A Novel Model for E-Business and E-Government Processes on Social Media, Procedia Economics and Finance, 6  760 -769. IECS 2013   ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 11:18 ]

اسلاید ارایه مقاله 2013 تحت عنوان مدلی نو برای پردازش های کسب و کار الکترونیک و دولت الکترونیک در رسانه های اجتماعیادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 11:15 ]

مقاله با عنوان: ارائه مدلی برای شناسایی ریسکهای انتقال دانش در زنجیره تأمین مطالعه موردی: زنجیره تأمین قطعات خودرو

انتقال دانش موضوع مرکزی و اصلی در محیطهای رقابتی امروزی قلمداد میشود. اما انتقال دانش خالی از ریسک نیست. بیشک سازمانها در صورت انتقال دانش خود به دیگران، مزیت رقابتی خود را از دست میدهند. ممکن است در طی فرایند، دانش محرمانه خود را هم منتقل کنند. علاوه بر ریسکهای گفته شده ممکن است زیانهای زیادی متوجه سازمانهایی شود که سرمایههای فکری شان توسط شرکای خود بهطور ناصحیحی به کار گرفته میشود. علی رغم تأکید فراوان مبنی بر ضرورت انتقال دانش در بین سازمانها هیچ گونه دستهبندی مناسبی از ریسکهای انتقال دانش صورت نگرفته است. این پژوهش بر آن است تا با مرور جامع ادبیات موضوع و شناسایی عوامل و شاخص- های کلیدی مرتبط به آن و ارائه مدل مفهومی در این زمینه، چراغ راه شرکتها در شناسایی و اندازهگیری ریسکهای انتقال دانش باشد. در این راستا پس از مرور جامع ادبیات، سه عامل به عنوان عوامل کلیدی در این زمینه شناسایی شدند ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 19:34 ]

ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه

چکیده : افزایش حجم پسماندها در نتیجه تشدید فعالیتهای کشاورزی که به دنبال افزایش رشد جمعیت و استانداردهای زندگی صورت گرفته، سبب بروز مشکلات فراوانی شدهاست. هدف این تحقیق کیفی مدل سازی مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی می باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه بود که یکی از قطب های کشاورزی استان می باشد. از این شهرستان سه روستای حسن آباد، گرگیدر و منصورآقایی به صورت هدفمند و به علت فعال و مهم بودن در فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی(زراعت، دامپروری و باغبانی)انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبه عمیق، گروههای متمرکز و مشاهده اطلاعات کاملی کسب شد و اطلاعات میدانی حاصله با روش تئوری بنیانی تجزیه و تحلیل شد. جلوگیری از ایجاد پسماندها، کاهش پسماندها، استفاده از پسماندها و دفع پسماندها مدل مدیریتی پسماندها در دو روستای گرگیدر و ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 07:04 ]