X
تبلیغات
رایتل

دانلود پرسشنامه پایان نامه - میزان خلاقیت فرد در سازمان با فرمت ورد

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج گزینه های انتخابی خود را با توجه به جدول امتیازبندی، امتیازگذاری نمایید و سپس جمع امتیازات خود را محاسبه کنید. الف) اگر امتیاز محاسبه شده بین 80 تا 100 باشد شما خیلی خلاق هستید. ب) اگر امتیاز محاسبه شده بین 60 تا 79 باشد، خلاقیت شما بالای متوسط است. ج) اگر امتیاز محاسبه شده بین 40 تا 59 باشد،خلاقیت شما متوسط است. د) اگر امتیاز محاسبه شده بین 20 تا 39 باشد،خلاقیت شما زیر متوسط است. هـ) اگر امتیاز محاسبه شده از 19 تا 100- باشد، نشانگر آن است که شما فردی غیر خلاق هستید. ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 21:23 ]

دانلود پرسشنامه پایان نامه - پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با فرمت ورد

پرسشنامه‌ای را که در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است که به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد. لطفاً هر یک از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یکی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت (*) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.   تورنس (1979) خلاقیت را شامل 4 عنصری اصلی زیر می دانند: سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان ((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است)) انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فکری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است)) ابتکار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 21:19 ]

دانلود پرسشنامه پایان نامه - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت با فرمت ورد

مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است و یک مقیاس دروغ به آن افزوده شده است (کوپر اسمیت،1967 ). اصطلاح عزت نفس به قضاوتی که افراد صرفنظر از اوضاع واحوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در این معنا ،مبین درجه اطمینان یک فرد، به ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است، اطمینانی که بازخورد های اتخاذ شده در قبال موقعیت های معمولی زندگی (زندگی اجتماعی،تحصیلی وحرفه ای) ترجمان آنها هستند . بدین ترتیب ،مقیاس به منظور ارایه یک سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باه ی عزت نفس فراهم شده است.    پرسشنامه عزت نفس ( SEI ) شامل 58 ماده است که احساسات ،عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند و آزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری در چهار خانه ((به من شبیه است (بلی) )) یا ((به من شبیه نیست (خیر))) پاسخ دهد. مواد هر یک ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 21:07 ]

دانلود پرسشنامه پایان نامه - پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت با فرمت ورد

هدف : شناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد. نحوه تکمیل : برای هر عبارت در سیاهه ذیل با توجه به مقیاس داده شده، بهترین پاسخی که با سطح توافق یا عدم موافقت شما با عبارت مطابقت دارد را انتخاب کنید. لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید. مقیاسها : کاملاً موافقم = 1   تا اندازه ای موافقم = 2   موافقم = 3   مخالفم = 4   کاملاً مخالفم = 5 ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 21:05 ]

دانلود پرسشنامه پایان نامه - پرسشنامه موفقیت، ارتقاء با فرمت ورد

هدف : این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه تکمیل : عبارات زیر را بخوانید و مطابق مقیاس مورد نظر، گزینه انتخابی را با علامت دایره مشخص کنید. الف= موافقم ب= تا اندازه‌ای موافقم یا نمی‌دانم. ج= مخالفم ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 21:02 ]