X
تبلیغات
رایتل

پایان نامه بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری تهران

                پایان نامه بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری تهران دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word   دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 13:14 ]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی )

              فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:42  فهرست مطالب: عنوان                                                                                       صفحهفصل اول:مقدمه………………………………………………&hel ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ] [ 11:18 ]

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

                  پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی چکیده موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد . این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ] [ 00:17 ]

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

                  پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی چکیده موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد . این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ سه‌شنبه 6 مهر 1395 ] [ 19:38 ]

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستا شهرستان ابهر است. تعداد صفحات:72 که فرضیه عنوان شده این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبکهای دلبستگی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل 273/1 از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول 676/2 در سطح معنی داری 5% کوچکتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد. ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 01:41 ]