X
تبلیغات
رایتل

آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS

چکیده مقاله:امروزه یکی از اهداف عمده ژئودزی اندازه گیری تغییرات زمانی پوسته زمین می باشد، چرا که بسیاری از این تغییرات وپیش بینی روند آنها در طراحی های زیر ساختاری امری اجتناب ناپذیر بوده و عدم اطلاع از روند آنها می تواند هزینه های گزاف و حتی جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل کند . یکی از راههای اندازه گیری این تغییرات ایجاد شبکه دائم GPS در منطقه مورد مطالعه می باشد . در این شبکه مشاهدات به صورت پیوسته انجام گرفته و از پردازش روزانه آنها یک سری زمانی به دست می آید . با بکار گیری روش آنالیز طیفی کمترین مربعات بر روی سری های زمانی تغییرات موقعیت ایستگاهها به دست می آید، این مقادیر را وارد معادلات مربوط به استرین کرده وسپس پارامتر های تغییر شکل محاسبه می شوند . ایستگاههای مورد استفاده در این مطالعه حداقل دارای یک سال مشاهده بوده که در سه منطقه غرب و شمال غربی، بخش مرکزی شامل تهران و منطقه اطرا ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 13:00 ]

اثر تغییرات جانبی دانسیته توپوگرافی و ناهمواریهای زمین بر روی ارتفاعات ارتومتریک در ایران - سیدعبدالرضا سعادت

خلاصه مقاله: سیستم ارتفاعی ارتومتریک اساس تعیین مقعیت مطلق ارتفاعی در ژئودزی است. کاربرد اصلی آن ارزیابی و استفاده از ژئوئید بعنوان سطح مبنای ارتفاعی می باشد. مساله اساسی در تعریف ارتومتریک، تعیین مقدار شتاب ثقل متوسط در امتداد خط شاغولی است. معمولا از روش هلمرت برای تعیین مقدار شتاب ثقل متوسط استفاده می شود. هلمرت (1890) از گرادیانت ثقل پانکاره – پری برای تعریف ارتفاع ارتومتریک استفاده نمود. بر طبق این روش مقدار ثقل متوسط مورد نیاز در محاسبه ارتفاع ارتومتریک از تبدیل مشاهدات ثقل اندازه گیری شده بر روی سطح زمین به نقطه میانه بین سطح و ژئوئید بدست می آید. با این فرض که گردیان ثقل در امتداد خط شاغولی ثابت است. همچنین دانسیته توپوگرافی متوسط بجای دانسیته توپوگرافی واقعی در نظر گرفته می شود. بررسی های اخیر نشان داده است که تقریب های استفاده شده در این روش قادر به حصور نیازهای ارتفاعی جدی ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:39 ]

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل گامای فازی، مطالعه موردی: حوضه سرخاب

حوضه آبریز سرخاب با مساحت 91/334 کیلومتر مربع در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر خرم آباد در استان لرستان قرار دارد این حوضه از نظر تقسیم بندی زمین ساخت و حوضه های قدیمی ایران جزء زاگرس چین خورده قرار می گیرد با توجه به نوع سازندهای زمین شناسی وضعیت توپوگرافی لرزه خیزی و اقلیم آن این حوضه از پتانسیل لغزشی بالایی برخوردار می باشد در این تحقیق برای بهینه بندی خطر زمین لغزش در حوضه سرخاب از عملگر گامای فازی استفاده شده است براساس بهینه بندی صورت گرفته با عملکر گامای 9/0 به ترتیب 17/10، 79/32، 95/32، 59/21،48/2 درصد از مساحت منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: pdf ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:45 ]

ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر ازنا به روش قطعی

یکی از مشخصه های اساسی در ارزیابی خطر زمین لرزه در طرح های عمرانی و احداث بناها تعیین بزرگترین زلزله منطقه است شهر ازنا در استان لرستان به دلیل قرار گرفتن روی بهینه لرزه زمینساخت زاگرس یکی از شهرهای لرزه خیز ایران به شمار می آید در این تحقیق به منظور ایمنی بیشتر در مناطق مسکونی و طرح های عمرانی گسل های اصلی در محدوده شهر ازنا مورد مطالعه قرار گرفته است بدین منظور حریم خطر گسل ها در شهرستان ازنا انتخاب و سپس بزرگی و شتاب بزرگترین زمین لرزه ای که انتظار رویداد آن در محل پروژه و طی یک دوره زمانی معین می رود تعیین گردیده است برای انجام این کار با استفاده از روش قطعی زلزله طرح ضمن مطالعه و بررسی دقیق عوامل لرزه خیزی منطقه و شناخت گسل ها و ارزیابی فعالیت آنها با بهره گیری از روابط تجربی موجود بین مشخصه های زلزله نسبت به تعیین زلزله با بیشترین احتمال اقدام شده است براساس محاسبات انجام شده بزرگی ز ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: ارزیابی، زمین، لرزه، ازنا، قطعی
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:31 ]

پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره کرج

منطقه کوچ به لحاظ صنعتی یکی از قطب های اصلی صنعت کشور را تشکیل می دهد ساخت و سازه های اصولی وفنی در بخش صنعت نیازمند آگاهی از وضعیت لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت این منطقه و رعایت اصول و نکات لازم در طراحی لرزه ای سازه ها می باشد هدف از این مقاله ارائه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه ناحیه سعی شده تا سیمای لرزه خیزی منطقه مشخص گردد.همچنین تحلیل خطر زمین لرزه براساس پراکنش نوع و ریخت شناسی گسل ها و همچنین داده های زمین لرزه های گذشته و معاصر صورت می پذیرد این تحلیل ها با بکارگیری نرم افزار EZ-Frisk و با استفاده از روابط کاهندگی مناسب و به دو روش احتمالی صورت می پذیرد در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در گسترده کرج تهیه گردید که نشان از شتاب خطر بالای زمین لرزه در بخش های شمالی، خطر متوسط در بخش های جنوبی و خطر پایین در بخش های میانی دارد.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 6 فرمت فا ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پهنه، بندی، زمین، لرزه، گستره، کرج
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:11 ]