X
تبلیغات
رایتل

پایان نامه محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

مقدمه: همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم. در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است. برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و ا ...ادامه مطلب
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 02:43 ]

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 صفحه ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی ) رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی شرح وظایف تعاون روستایی ا ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ] [ 16:16 ]

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری - پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با فرمت وردادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 8 مهر 1395 ] [ 15:52 ]

بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفریحق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 04:58 ]

پایان نامه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند. از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا م ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 4 مهر 1395 ] [ 20:53 ]