X
تبلیغات
رایتل

پایش خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد SPI (پاورپوینت)

                  نام محصول : پاورپوینت پایش خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد SPI فرمت : PPT تعداد اسلاید : 28 زبان : فارسی سال گردآوری : پاییز 94     مقدمه خشکسالی پدیده ای است که به آرامی رخ میدهد و باعث بروز تغییرات مهمی در منابع آب ، کشاورزی وغیره میشود و اثر مختلفی بر منابع و بخشهای   مختلف، از جمله بر کشاورزی و منابع طبیعی، خصوصاً منابع آب میگذارد . به دلیل تفاوت در متغیرهای هیدرومتری وعوامل اقتصادی - اجتماعی، و نیز تغییرپذیری تقاضای آب درنقاط مختلف جهان، بیان تعریفی دقیق و جامع واحدی از خشکسالی، دشوار است . باید اضافه نمود که در شرایط واقعی در صورت وقوع خشکسالی امکان اجتناب از آن وجود ندارد ولی نکته مهم نحوه مدیریت این پدیده در هنگام وقوع در یک منطقه است واموری که باید صورت پذیرد که اثرات اقتصا ...



ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:53 ]

تحلیل اورالسی سازگاری با خشکسالی در جامعه عشایری جنوب

 چکیده :   هدف از این پژوهش تبیین سازگاری با خشکسالی در چارچوب توسعه پایدار روستایی می باشد. به منظور ساخت ابزار پژوهش از هر دو نوع روش شناسی کمی و کیفی استفاده شد که پس از مرور ادبیات تحقیق، پیشین نگاشته ها، و نیز مشاهدات میدانی محقق، مصاحبه باز و نیمه ساختارمند با عموم عشایر و خبرگان عشایری، رهبران محلی عشایر، و کارشناسانی از نهادهای محلی و استانی (ادارات عشایری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی – جنوب کرمان) تدوین و پالایش گردید. پایایی ابزار تحقیق با انجام یک آزمون مقدماتی برای بخش های مختلف به طور میانگین ۸۹ درصد محاسبه شد. روایی ظاهری و محتوایی نیز با بهره گیری از کمیته تحقیق و تعدادی از کارشناسان و اساتید دانشگاهی بررسی و پس از پالایش و تصحیح، تأیید گردید. آزمون مقدماتی هم نقش قابل توجهی در افزایش روایی محتوایی ابزار تحقیق داشت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای عش ...



ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 07:24 ]

پایدارسازی معیشت روستایی: چالش نظام ترویج کشاورزی در شرایط خشکسالی

چکیده : وابستگی خانوارهای روستایی به اقتصاد متکی بر کشاورزی، موجب شده که معیشت آنان در شرایط وقوع بحران هایی نظیر خشکسالی به مخاطره افتد. در این راستا هر چند نیاز به بهره گیری از رویکردهای مختلف، بمنظور کاهش اثرات خشکسالی و پایدارسازی معیشت خانوارهای روستایی محسوس می باشد، اما این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثرات خشکسالی بر معیشت روستایی و ارائه راهکارهایی برای پایدارسازی معیشت انجام گردیده است. بدین منظور با بکارگیری تلفیقی از روش های پژوهش کمی و کیفی، نسبت به گردآوری اطلاعات مورد نیاز در استان فارس اقدام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهند خانوارهای روستایی تلاش کرده اند با تنوع بخشی به اقتصاد خانوار، متنوع سازی فعالیت های کشاورزی، تنوع بخشی اجتماعی، تغییر استانداردهای زندگی و نیز بهبود مدیریت فنی کشاورزی نسبت به کاهش عدم قطعیت موجود در بخش کشاورزی اق ...



ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 ] [ 04:45 ]

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان ...

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 110 چکیده   خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت ، طول مدت ، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ببار می آورد با توجه به قرارگرفتن استان هرمزگان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای  اخیر ، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند . منطقه ای که در این پایان نامه مورد پژوهش قرار گرفته حوضه آبریز میناب است که 60 درصد حوضه در استان کرمان و 40 درصد آن در استان هرمزگان واقع شد ...



ادامه مطلب
[ دوشنبه 15 شهریور 1395 ] [ 11:34 ]

تعیین دوره های خشکسالی در ایستگاه آب و هواشناسی خرم آباد

تعیین دوره های خشکسالی در ایستگاه آب و هواشناسی خرم آباد

تعیین-دوره-های-خشکسالی-در-ایستگاه-آب-و-هواشناسی-خرم-آبادپروژه ای عملی جهت تعیین دوره های خشکسالی و ترسالی در ایستگاه آب و هواشناسی شهرستان خرم آباد (طی یک دوره آماره بلند مدت)دانلود فایل



ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 4 شهریور 1395 ] [ 16:49 ]