X
تبلیغات
رایتل

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران - تحلیل رفتار تونل های سنگی با در نظر گیری اثر زمان - 178 صفحهادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 08:59 ]

ارزیابی پایداری توده های سنگی با استفاده از رده بندی RMR (مطالعه موردی: تونل چمشک واقع در آزاد راه خرم آباد پل زال)

ارتباط تنگاتنگ بین پروژه های عمرانی (از جمله تونل) با ویژگی های زمین شناسی منطقه وجود دارد از این رو جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز طراحی و اجرای این پروژه ها باید مطالعات زمین شناسی مهندسی دقیقی صورت پذیرد در این مطالعه به منظور ارزیابی رفتار توده های سنگی محل احداث تونل چشمک واقع در آزاد راه خرم آباد – پل زال از رده بندی ژئومکانیکی RMR استفاده و به منظور حصول نتیجه لازم از این رده بندی اقدام به برداشت صحرایی برخی از پارامترهای فیزیکی و مکنیکی توده های سنگی از جمله پارامترها جهت داری ناپیوستگی ها فاصله داری وضعیت ناپیوستگی ها وضعیت آب زیرزمینی شاخص کیفیت توده سنگ RQD و پارامتر مقاومت فشاری UCS شده است براساس نتایج به دست آمده مقدار نهایی شاخص RMR 60 برآورد شده است که نشان دهنده رده III و وضعیت مناسب توده های سنگی منطقه می باشد.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 6 فرمت ف ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:49 ]

ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد تغییرشکل زمین در اثر حفر تونل مترو به روش TBM در شهر اصفهان

یکی از مسائلی که همواره تونل سازی در فضاهای شهری را با چالش مواجه می سازد امکان ایجاد نشست های قابل توجه حین حفاری تونل و ایجاد مشکل برای سازه های سطحی می باشد. پیش بینی دقیق میزان تغییر شکل زمین ناشی از تونل زنی یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک می باشد یکی از روش های پیش بینی میزان نشست زمین استفاده از نرم افزار اجزاء محدود پلکسیس می باشد. در پژوهش حاضر قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در پیش بینی تغییر کل زمین در اثر حفر تونل مترو به روش TBM در بخشی از مسیر خط متروی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای مدل رفتاری خاک مدل مورد کلمپ انتخاب گردیده است مقایسه ی نتایج پلکسیس با نتایج حاصل از ابزار دقیق، نشان دهنده ی دقت بالای نتایج پلکسیس در پیش بینی تغییر شکل زمین ناشی از تونل زنی می باشد.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: pdf ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 17:00 ]

ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM در شهر اصفهان

یکی از مسائلی که همواره تونل سازی در فضاهای شهری را با چالش مواجه می سازد، امکان ایجاد نشست های قابل توجه حین حفاری تونل و ایجاد مشکل برای سازه های سطحی می باشد پیش بینی دقیق میزان نشست زمین ناشی از تونل زنی، یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. یکی از روش های پیش بینی میزان نشست زمین استفاده از نرم افزار اجزا محدود پلکسیس می باشد. در پژوهش حاضر قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در پیش بینی نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM در بخشی از مسیر خط متروی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای مدل رفتاری خاک، مدل مورد کلمپ انتخاب گردیده است .مقایسه ی نتایج پلکسیس با نتایج حاصل از ابزار دقیق، نشان دهنده ی دقت بالای نتایج پلکسیس در پیش بینی نشست زمین ناشی از تونل زنی می باشد.   سال انتشار: 1392 تعداد صفحات: 14 فرمت فایل: pdf ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 16:59 ]

دانلود پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

دانلود پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی  هدیه ویژه:   قلق های پایان نامه نویسی از شروع تا دفاع ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 14:01 ]