X
تبلیغات
رایتل

اثر تغییرات جانبی دانسیته توپوگرافی و ناهمواریهای زمین بر روی ارتفاعات ارتومتریک در ایران - سیدعبدالرضا سعادت

خلاصه مقاله: سیستم ارتفاعی ارتومتریک اساس تعیین مقعیت مطلق ارتفاعی در ژئودزی است. کاربرد اصلی آن ارزیابی و استفاده از ژئوئید بعنوان سطح مبنای ارتفاعی می باشد. مساله اساسی در تعریف ارتومتریک، تعیین مقدار شتاب ثقل متوسط در امتداد خط شاغولی است. معمولا از روش هلمرت برای تعیین مقدار شتاب ثقل متوسط استفاده می شود. هلمرت (1890) از گرادیانت ثقل پانکاره – پری برای تعریف ارتفاع ارتومتریک استفاده نمود. بر طبق این روش مقدار ثقل متوسط مورد نیاز در محاسبه ارتفاع ارتومتریک از تبدیل مشاهدات ثقل اندازه گیری شده بر روی سطح زمین به نقطه میانه بین سطح و ژئوئید بدست می آید. با این فرض که گردیان ثقل در امتداد خط شاغولی ثابت است. همچنین دانسیته توپوگرافی متوسط بجای دانسیته توپوگرافی واقعی در نظر گرفته می شود. بررسی های اخیر نشان داده است که تقریب های استفاده شده در این روش قادر به حصور نیازهای ارتفاعی جدی ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:39 ]

اثر تغییرات جانبی دانسیته جرم توپوگرافی برروی ارتفاع ژئوئید در ایران - حمیده چراغی

چکیده مقاله:به منظور انتقال شتاب ثقل از روی سطح زمین به روی ژئویید نیاز به دانستن دانسیته جرم توپوگرافی می باشد . در عمل بدلیل سختی و پیچیدگی تعیین دانسیته واقعی از مقدار ثابت 2.67 gr/cm 3 به عنوان تقریب دانسیته واقعی استفاده می گردد . بدلیل این تقریب خطاهایی در انتقال شتاب ثقل از روی سطح زمین به روی ژئویید به وجود خواهد آمد . خوشبختانه امروزه سامانه اطلاعات مکانی (GIS) ١ ابزار مناسبی برای استخراج دانسیته واقعی از نقشه های رقومی زمین شناسی می باشد . در این مقاله اثر تغییرات جانبی دانسیته توپوگرافی بر روی شتاب ثقل و ژئویید در تعیین و محاسبه ژئویید با دقت 1cm در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . مقادیر دانسیته با استفاده از نقشه های زمین شناسی ایران و جداول دانسیته سنگ بستر در محیط نرم افزار 30"×30" برآورد شده اند . مقادیر پارامترهای مجهول با استفاده از داده های ارتفاع و دانسیته موجود ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:33 ]

ارائه مدلی جدید در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای - علی شجاعیان

چکیده مقاله:از جمله کاربردهایی که سنجش از دور به عنوان یک علم جدید، در آن نقشی بسزا یافته، بررسی شرایط محیطی در دوره های زمانی مختلف است. این امر بوسیله تجزیه و تحلیل داده هایی که توسط سنجنده های گوناگون تهیه می شوند، امکان پذیر گشته است. به منظور استخراج تغییرات کمی از این داده ها روشهای مختلفی مانند تابع عضویت فازی بکار میرود. این روش علی رغم مزایایی که بر آن مترتب است، مستلزم انجام مراحل مختلف از جمله استخراج پارامترهای آماری از هیستوگرام هر یک از PCD ها (Principal Component Difference) و محاسبه ی جداگانه FCMI های (Fuzzy Change Member Image) مختلف، جمع و حداکثر درجه سازی FCMI ها و نیز امکان اعمال نظر کاربر در محاسبه و استخراج پارامترهای آماری (حداقل، حداکثر و میانگین) از هیستوگرام و نهایتا در نتایج بدست آمده، میباشد. در این تحقیق مدلی جدید با عنوان اندکس فاضله فضایی تغییرات (Spatial Dis ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 12:23 ]

بررسی اثر تغییرات سختی خاک بر پی گسترده

مدول عکس العمل بستر یک پارامتر مهم در تحلیل و طراحی پی ها می باشد لیکن امروزه مهندسان بدون در نظر گرفتن شرایط یک محیط پیوسته برای خاک ها این پارامتر را در سرتاسر پی به صورت ثابت و یکنواخت معرفی و محاسبات خود را براساس این فرض ارائه می نمایند. پارامتر K را می توان در نرم افزار SAFE به طور مستقیم و بی واسطه معرفی نمود. امروزه این نرم افزار در ساختارهای اجرائی جهت انجام محاسبات پی معرفی شده و از انجایی که وضیت خاک بستر دراین نرم افزار تنها با این پارامتر شناخته می شود، لزوم بکارگیری تعریفی مناسب برای آن ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق پی گسترده ای را به نوارهایی با عرض های مشخص در سرتاسر پی تقسیم نموده و المان های مختلف به هر کدام از این نوارها اختصاص داده می شود. این روش که تقریبا مشابه روش شبه مزدوج یکی از موارد تحلیل غیرکلاسیک پی های گسترده با روش غیر صلب می باشد با یک پی گسترده با ضریب ...ادامه مطلب
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 07:50 ]

تغییرات اقلیمی ؛معضل امروز ، بحران فردا

26 ص تغییرات اقلیمی ؛معضل امروز ، بحران فردافعالیت های انسانی تاثیر شدیدی بر آب و هوای محلی دارند. شبکه های گسترده آبیاری و سدها سبب فرسایش خاک و کاهش منابع آبهای زیرزمینی می شوند که این مسئله هم می تواند باعث تغییر کل رژیم آبی منطقه شود.       چکیده : دریای خزر بزرگترین بدنه آبی محصور در خشکی است که با وسعت سطحی بیش از 370 میلیون متر مربع حدود 44% از آب های محصور در خشکی را در بر میگیرد. باور بر این است که دریای خزر در بر دارنده ذخایر نفتی حدود 50 بیلیون بشکه می باشد که وجود این ذخایر عظیم نفتی و تعدد راههای عبور بین قاره ای و نزدیکی نسبی آن با خلیج فارس بر اهمیت جغرافیای سیاسی و نقش استراتژیک آن افزوده است. حدود 300 گونه از جانوران آبزی در این دریا زندگی می کنند که از جمله آنها می توان شش گونه از بهترین گونه های ماهیان خاویاری که ارزش اقتصادی بالایی دارند را ن ...ادامه مطلب
[ جمعه 9 مهر 1395 ] [ 23:46 ]