X
تبلیغات
رایتل

ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC - محمد فاریابی

چکیده مقاله:دشت باغملک در فاصله 140 کیلومتری شهرستان اهواز در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است . آب زیرزمینی مهمترین منبع آب موجود برای کشاورزی، شرب و صنعت در این منطقه است . با توجه به مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقـه، احتمـال آلودگی آب زیرزمینی توسط این کودها بررسی شده است . جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک از مدل دراستیک (DRASTIC )در محیطGIS استفاده شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهـد کـه عل یـ رغم درشـت دانـه بـودن رسـوبات سطحی در بخش نش بتاً وسیعی از دشت، میزان آسیبپذیری آب زیرزمینی پایین است . نیترات آب زیرزمینی در فروردینماه 1385 انـدازه - گیری شده است . میزان نیترات موجود در آب ز یرزمینی کمتر از ۲۲ میلیگرم در لیتر است که این موضوع نتا یج حاصل از مدل دراسـت یک را تائید میکند . کلیدواژه‌ها:آب زیرزمینی، نیترات، آلودگی، مدل دراستیک، دشت باغملک ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:46 ]

نقشه بخش های شهرستان باغملک

نقشه بخش های شهرستان باغملک

نقشه-بخش-های-شهرستان-باغملکشیپ فایل بخش های شهرستان باغملک، در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر بخش - نام قسمت مرکزی هر بخش - مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر - مساحت و محیط هر بخش به متر این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.دانلود فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نقشه، شهرستان، باغملک
[ پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ] [ 10:05 ]

نقشه بخش های شهرستان باغملک

نقشه بخش های شهرستان باغملک

نقشه-بخش-های-شهرستان-باغملکشیپ فایل بخش های شهرستان باغملک، در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر بخش - نام قسمت مرکزی هر بخش - مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر - مساحت و محیط هر بخش به متر این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.دانلود فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نقشه، شهرستان، باغملک
[ پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ] [ 10:04 ]

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان باغملک (واقع در استان خوزستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان باغملک (واقع در استان خوزستان)

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-باغملک-(واقع-در-استان-خوزستان)این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.دانلود فایلادامه مطلب
[ شنبه 6 شهریور 1395 ] [ 16:11 ]