X
تبلیغات
رایتل

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس)

آموزش مهارتهای زندگی بعنوان نیاز امروزی بزرگسالان در صنایع و سازمانها و ارائه یک آموزش اثربخشو پویا بعنوان یکی از دغدغه های متولیان آموزش و صنعت می باشد. همواره ساعتهای بسیاری از منابع جهت حضور در دوره ها ، برنامه ریزی و اجرای آموزش می شود و پس از پایان دوره به یک ارزیابی انتهای دوره بسنده شده و پرونده آموزش فرد بسته می شود. مقاله حاضر که نتیجه ارائه یک کارگاه ۲۰ ساعته به ۴ گروه مختلف از واحدهای شرکت ایران خودرو است و در نوع خود به گونه ای متفاوت ارائه شده است ، ضمن تشریح تجربه عملی و کاربردی یکی از مهارتهای زندگی به نام مهارت مقابله با استرس ، به بیان اثر بخشی آموزشها و مطالب انتقال داده شده به آنها در بازه های مختلف می پردازد. ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 4 مهر 1395 ] [ 10:03 ]

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس)

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس) آموزش مهارتهای زندگی بعنوان نیاز امروزی بزرگسالان در صنایع و سازمانها و ارائه یک آموزش اثربخشو پویا بعنوان یکی از دغدغه های متولیان آموزش و صنعت می باشد. همواره ساعتهای بسیاری از منابع جهت حضور در < ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:46 ]

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس)

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس) آموزش مهارتهای زندگی بعنوان نیاز امروزی بزرگسالان در صنایع و سازمانها و ارائه یک آموزش اثربخشو پویا بعنوان یکی از دغدغه های متولیان آموزش و صنعت می باشد. همواره ساعتهای بسیاری از منابع جهت حضور در < ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 01:40 ]

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس)

شاداب تر کار کنیم ( بررسی اثر بخشی دوره مهارت مقابله با استرس) دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ یکشنبه 28 شهریور 1395 ] [ 00:09 ]