X
تبلیغات
رایتل

تحقیق والدین چینی چگونه درباره مصرف و تبلیغات با فرزندان خود ارتباط برقرار میکنند

              فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:36 فهرست مطالب: چین، والدین، فرزندان، ارتباطات ، مصرف تبلیغات خلاصه : پیشگفتار :بازبینی تاریخچه :الگوهای ارتباطی خانوادهتلویزیون و پیام های تبلیغاتی.الگوهای ارتباطی خانواده و فرهنگ بعد فرهنگی و پیشرفت فرضیات Hofstedروش تحقیق :اندازه گیری هانتایج : بحث ونتیجه گیری خلاصه مضامین اجرایی برای مدیران و مدیر عاملانمقایسه فرهنگ های پرورش کودکانتغییر بازاریابی در چین   خلاصه : تحقیق فعلی نشان می دهد که والدین چینی چگونه درباره مصرف و تبلیغات با فرزندان خود ارتباط برقرار می کنند.این تحقیق برای 1665 والدین بچه های 6 تا 14 سال در chengdv , Nanjing , Beijing الگوهای ارتبازی تایپولوژی خانواده Moschis , Moore والدین چینی به چهار گروه شامل اقتصاد آزاد- حمایتی کثرت گرایانه وعمومی تقسیم شدند . نتایج حاکی از آن ا ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 13:44 ]

پایان نامه رشته روانشناسی درباره بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی درباره بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:    موضوع: بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج (16 تا 45 سال مذکّر)   مقدمه: امروزه پدیده وابستگی دارویی یکی از معضلات بزرگ جوامع بشری است که توجه روانپزشکان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد که پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است که در بروز و شیوع آن دخیلند، بنابراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یکی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنکه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را کاهش ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:20 ]

پایان نامه ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت در کودکان خیابانی

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word   چکیده از آنجایی که موضوع کودکان خیابانی و چگونگی ارتباط برقرار کردن با آنها یکی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است که با آنها ارتباط دارند، هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه‌ها و راهکارهای مددکاران برتر در برقراری ارتباط مؤثر و مقایسة آنان با سایر مددکاران در انجمن حمایت از کودکان خیابانی شعبة ناصرخسرو در سه زمینة ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی و شکستن مقاومت می‌باشد. بررسی حاضر تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به کودکان خیابانی و مددکارانی که در ارتباط با آنها می‌باشند است. روش تحقیق توصیفی است و جامعة آماری این پژوهش 26 نفر از کودکان خیابانی خانة کودک ناصرخسرو بود که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. این کودکان به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و توسط س ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:17 ]

دانلود پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی پایان نامه مقطع کارشناسی    با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پایان نامه : جهت دریافت کارشناسی رشتهءروانشناسی کودکان استثنایی موضوع: روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مرجان خسروی پژوهشگر : حمیده شعبانی ایرانی   فصل اول مقدمه پژوهش مقدمه: انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهءنیازه ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:10 ]

پایان نامه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word  چکیده تحقیق: بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است. در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است. به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد: – دانش فارغ التحصی ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 09:52 ]