X
تبلیغات
رایتل

ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC - محمد فاریابی

چکیده مقاله:دشت باغملک در فاصله 140 کیلومتری شهرستان اهواز در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است . آب زیرزمینی مهمترین منبع آب موجود برای کشاورزی، شرب و صنعت در این منطقه است . با توجه به مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقـه، احتمـال آلودگی آب زیرزمینی توسط این کودها بررسی شده است . جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک از مدل دراستیک (DRASTIC )در محیطGIS استفاده شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهـد کـه عل یـ رغم درشـت دانـه بـودن رسـوبات سطحی در بخش نش بتاً وسیعی از دشت، میزان آسیبپذیری آب زیرزمینی پایین است . نیترات آب زیرزمینی در فروردینماه 1385 انـدازه - گیری شده است . میزان نیترات موجود در آب ز یرزمینی کمتر از ۲۲ میلیگرم در لیتر است که این موضوع نتا یج حاصل از مدل دراسـت یک را تائید میکند . کلیدواژه‌ها:آب زیرزمینی، نیترات، آلودگی، مدل دراستیک، دشت باغملک ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:46 ]

دانلود پایان نامه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی با فرمت ورد

فهرست مطالب تقدیر و تشکر...................................................................................... 1 مقدمه.................................................................................................2 چکیده تئوریک اصوات .........................................................................3 خواص فیزیکی صوت.............................................................................5 انواع صوت..........................................................................................5 اثرات صدا بر انسان................................................................................6 اندازه گیری صوت شدت صدا........................................................................................... 8 توان صدا و تراز توان صدا............................................ ...ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 10:54 ]

بررسی راندمان نانو فیلتراسیون در کاهش بار آلودگی منابع آب های زیرزمینی از کروم

امروزه نیازها و فشارهای موجود برای تامین آب با کیفیت بالا هرچه بیشتر از پیش احساس می شود. در این راستا، با هدف تصفیه اب های زیرزمینی و پاک سازی آن از فلز سنگین کروم، روش های مختلف پاک سازی آب بررسی و با توجه به نوین بودن روش های غشائی و بالاخص نانوفیلتراسیون، راندمان حذف کروم توسط این روش در این تحقیق بررسی گردیده است و برای آب های آلوده به کروم، پودر کروم به نمونه ها اضافه گردید. ابتدا با تغییر فشار عملیاتی دستگاه درغلظت و PH ثابت اثر فشار بر حذف کروموزم بررسی و فشار بهینه فرآیند بدست آمده سپس با قرار دادن فشار بهینه به عنوان فشار عملیاتی دستگاه حذف کروم بررسی و فشار بهینه فرایند بدست آمد، سپس با قراردادن فشار بهینه به عنوان فشار عملیاتی دستگاه حذف کروم در PH های مختلف بررسی گشت و متعاقبا PH بهینه نیز برای فرایند بدست آمد در مرحله آخر با تغییر غلظت ها در فشار و PH بهینه گشت و متعاقبا PH ب ...ادامه مطلب
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 07:51 ]

آلودگی آب 15ص

15 ص آلودگی آب    بیش از 70 % سطح زمین پوشیده از آب است ، آب بدون شک گرانبهاترین منبع طبیعی در سیاره ما می باشد . بدون این ماده بی همتای مرکب از هیدروژن و اکسیژن زندگی در روی زمین وجود نداشت . این ماده برای رشد و نمو هر چیزی در سیاره ما ضروری است . گرچه ما به عنوان انسان این حقیقت را می دانیم ، ولی با آلوده کردن رودخانه ها ، دریاچه ها و اقیانوسها این را نادیده می گیریم . در نهایت ما به سیاره خودمان به آرامی آسیب می رسانیم تا جائی که ارگانیسمها با یک سرعت خطرناکی می میرند .   آلودگی جهانی آب     آمارها نشان داده است که نزدیک به 1.5 میلیارد نفر در دنیا آب نوشیدنی سالم ندارد و کمتر از 5 میلیون نفر سالیانه در دنیا به علت آبهای آلوده و بیماریهای مرتبط با آلودگی آب می میرند. بیش از 70 درصد سطح سیارات را اقیانوسها فرا گرفته است. ناخالصی های فاضلاب، ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آلودگی، 15ص
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 06:44 ]

آلودگی صوتی ، غول آرام 24ص

24 ص آلودگی صوتی ، غول آرام هر موجودی که یک جفت گوش دارد، گوش ‌ هایش یک چیزی دارند به نام < آستانه شنوایی >! به عبارت دیگر، هر گوشی می ‌ تواند صداها را در یک محدوده خاص بشنود، از یک فرکانس معین و حداقل تا یک فرکانس معین و حداکثر . شاید شما هم مثل بنده با شنیدن اسم > آلودگی < در ابتدا به یاد مناظر بدیع زباله ‌ های پخش و پلا یا چرک و کثیفی بیفتید . اما می ‌ دانید من از روزی که آن مقاله هولناک را در روزنامه خواندم، بدجوری متحول شدم . اصلا بهتر است بگویم از خواب غفلت بیدار شدم و حالا هم قصد دارم پیرو حکمت > خفته را خفته کی کند بیدار < شما عزیزان دل را نیز بیدار نمایم . خبر یک روزنامه، اذعان داشته بود که < مرز آلودگی صوتی در ته ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: آلودگی، صوتی، آرام، 24ص
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 06:44 ]