X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌

دانلود مقاله بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ دانلود مقاله رشته مدیریت با موضوع بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ که شامل 44 صفحه و بشرح زیر میباشد: دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 00:05 ]

دانلود پروژه پایان نامه بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی)

دانلود پروژه پایان نامه بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی) دانلود پروژه پایان نامه با عنوان بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی) که شامل 67 صفحه و بشرح زیر میباشد: دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 00:04 ]

دانلود مقاله با موضوع بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

دانلود مقاله با موضوع بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران دانلود مقاله رشته مدیریت با موضوع بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران که شامل 34 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 00:04 ]

دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله شهر قزوین

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است . ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 00:03 ]

پرسشنامه قدرت ارتباطات

پرسشنامه قدرت ارتباطات این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی وضعیت روابط اجتماعی افراد است. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه): تعداد گویه ها: 20 دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ پنج‌شنبه 1 مهر 1395 ] [ 00:02 ]