X
تبلیغات
رایتل

آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS

چکیده مقاله:امروزه یکی از اهداف عمده ژئودزی اندازه گیری تغییرات زمانی پوسته زمین می باشد، چرا که بسیاری از این تغییرات وپیش بینی روند آنها در طراحی های زیر ساختاری امری اجتناب ناپذیر بوده و عدم اطلاع از روند آنها می تواند هزینه های گزاف و حتی جبران ناپذیری را بر جامعه تحمیل کند . یکی از راههای اندازه گیری این تغییرات ایجاد شبکه دائم GPS در منطقه مورد مطالعه می باشد . در این شبکه مشاهدات به صورت پیوسته انجام گرفته و از پردازش روزانه آنها یک سری زمانی به دست می آید . با بکار گیری روش آنالیز طیفی کمترین مربعات بر روی سری های زمانی تغییرات موقعیت ایستگاهها به دست می آید، این مقادیر را وارد معادلات مربوط به استرین کرده وسپس پارامتر های تغییر شکل محاسبه می شوند . ایستگاههای مورد استفاده در این مطالعه حداقل دارای یک سال مشاهده بوده که در سه منطقه غرب و شمال غربی، بخش مرکزی شامل تهران و منطقه اطرا ...
مقاله آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ... www.civilica.com/Paper-GEO86-GEO86_168=آنالیز-تغییر-شکل-پوسته-زمین-در-ایران-براساس-سری-های-زمانی-ایستگاههای-دائمGPS.html‎Im Cacheمقاله آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS, در همایش ژئوماتیک 86 (Geomatics 1386) توسط شیرزاد روحی, یحیی جمور, ... [PDF] آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران بر اساس سری های زمانی ... tc.ncc.org.ir/_.../deformation%20analysis%20with%20Permanent%20GPS%20Stati...‎Im Cache Ähnliche Seiten31 ژانویه 2012 ... 1. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ در اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮی ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی داﺋﻢ. GPS. ﺷﻴﺮزاد روﺣﻲ. داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ژﺋﻮدزی داﻧﺸﻜﺪه ژﺋﻮدزی و. ژ. ﺋﻮﻣﺎﺗﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ... آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ... edu-hesabi.ir/محصول-6486-آنالیز-تغییر-شکل-پوسته-زمین-در-ا/‎Im Cacheآنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS . مرداد ۱۷, ۱۳۹۵ نظری بدهید · دانلود فایل. ۱۳۹۵-۰۵-۱۷. سایر کاربران. شریک بسازید! آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ... file.charismababy.com/.../آنالیز-تغییر-شکل-پوسته-زمین-در-ایران-بر/‎Im Cache12 نوامبر 2015 ... آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS . چکیده مقاله:امروزه یکی از اهداف عمده ژئودزی اندازه گیری تغییرات ... دانلود مقاله بررسی دقیقتر وضعیت ژئودینامیکی پوسته زمین در ایران ... www.getpaper.ir/بررسی-دقیقتر-وضعیت-ژئودینامیکی-پوسته.htm‎Im Cache... پوسته زمین در ایران با انجام آنالیز نویز بر روی سری های زمانی ایستگاه های دائم GPS ... نقاط پوسته زمین و بررسی رفتار ژئودینامیکی آن ایجاد شبکه دائم GPS است . ... بر اساس معیارهای اسکالر تغییر شکل برآورد شده ، میزان اتساع در قسمت غربی ... آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ... colddrink.ir/آنالیز-تغییر-شکل-پوسته-زمین-در-ایران-بر/ 11 نوامبر 2015 ... آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS . نشرشده توسط:mehdi ۱۳۹۴-۰۸-۲۰ نظری بدهید. آنالیز. مقالات همایش ژئوماتیک 86 - دست نوشته های من2 - blogfa.com www.mehdigis.blogfa.com/post-136.aspx‎Im Cache62. آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائم GPS. 63. آنالیز داده های تاید گیج و GIS برای تعیین سطح متوسط دریا در منطقه نای ... magiran.com: فصلنامه علوم زمین، شماره 70 www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1249&Number=70‎Im Cache Ähnliche Seitenماگماتیسم کلسیمی - قلیایی پلیو - کواترنر آذربایجان ( شمال باختر ایران ) و مقایسه آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه ... بررسی دگرشکلی پوسته ایران زمین به کمک سری های زمانی ایستگاه های دائم GPS همراه با انجام آنالیز نوفه در آنها ..... تغییرات ایزوتوپی گوگرد ، کربن و اکسیژن در سولفید و کربنات در محدوده طلای ارغش ، جنوب باختر ... 7 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=7&q=ژئودزی آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS ... امروزه یکی از اهداف عمده ژئودزی اندازه گیری تغییرات زمانی پوسته زمین می باشد، ... 4 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=4&q=آنالیز...سری+زمانی‎Im Cacheبررسی فشار آب منفذی در بدنه و پی سد شیرین دره با استفاده از داده های ابزار ... آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران براساس سری های زمانی ایستگاههای دائمGPS ...
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 13:00 ]