X
تبلیغات
رایتل

ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC - محمد فاریابی

چکیده مقاله:دشت باغملک در فاصله 140 کیلومتری شهرستان اهواز در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است . آب زیرزمینی مهمترین منبع آب موجود برای کشاورزی، شرب و صنعت در این منطقه است . با توجه به مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقـه، احتمـال آلودگی آب زیرزمینی توسط این کودها بررسی شده است . جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک از مدل دراستیک (DRASTIC )در محیطGIS استفاده شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهـد کـه عل یـ رغم درشـت دانـه بـودن رسـوبات سطحی در بخش نش بتاً وسیعی از دشت، میزان آسیبپذیری آب زیرزمینی پایین است . نیترات آب زیرزمینی در فروردینماه 1385 انـدازه - گیری شده است . میزان نیترات موجود در آب ز یرزمینی کمتر از ۲۲ میلیگرم در لیتر است که این موضوع نتا یج حاصل از مدل دراسـت یک را تائید میکند . کلیدواژه‌ها:آب زیرزمینی، نیترات، آلودگی، مدل دراستیک، دشت باغملک ...
ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت ... www.civilica.com/Paper-GEO86-GEO86_021=ارزیابی-تاثیر-کودهای-کشاورزی-در-آلودگی-نیتراته-آب-زیرزمینی-دشت-باغملک-با-است...‎Im Cacheمشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC. محمد فاریابی - کارشناس ارشد ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت ... www.civilica.com/Printable-GEO86_021=ارزیابی-تاثیر-کودهای-کشاورزی-در-آلودگی-نیتراته-آب-زیرزمینی-دشت-باغملک-با-استفاده-از-مدل-DRASTI... ... سازی مقاله ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC ... محمد فاریابی - کارشناس ارشد هیدروزئولوژی ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت ... campiran.ir/محصول-6129-ارزیابی-تاثیر-کودهای-کشاورزی-د/‎Im Cacheصفحه اصلی اخبار ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC – محمد فاریابی ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت ... www.canoonsaba.ir/محصول-2731-ارزیابی-تاثیر-کودهای-کشاورزی-د/‎Im Cache24 آگوست 2016 ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC – محمد فاریابی. نشرشده توسط:reza tanks ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت ... zarinmovie.ir/محصول-9053-ارزیابی-تاثیر-کودهای-کشاورزی-د/‎Im Cacheارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC – محمد فاریابی. 10 شهریور, 1395 reza market 1 بازدید 0 0 ... محمد فاریابی - سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ... - BanaNews.ir https://www.bananews.ir/modules.php?...فاریابی...محمد... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با ... آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدل های GOD و DRASTIC در محیط ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت ... colddrink.ir/1394/08/ارزیابی-تاثیر-کودهای-کشاورزی-در-آلودگ/ 12 نوامبر 2015 ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC – محمد فاریابی. نشرشده توسط:mehdi ... دشت باغملک دانلود فایل - فایل یاب file-yab.ir/tag/دشت-باغملک/‎Im Cacheارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC – محمد فاریابی چکیده مقاله:دشت باغملک در فاصله ۱۴۰ ... آب زیرزمینی – آینده لیمو limukala.ir/tag/آب-زیرزمینی/ ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC – محمد فاریابی. ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی ... نتایج بعدی - پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و همایشهای علمی پژوهشی https://www.symposia.ir/modules.php?...فاریابی...محمد... بررسی هیدروشیمی رودخانه هلیل رود با استفاده از روش های آماری چند متغیره ... ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با ... آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدل های GOD و DRASTIC در محیط GIS .
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:46 ]