X
تبلیغات
رایتل

ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه - سیدمحسن میری

چکیده مقاله:امروزه استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه در کاربردهایی که نیاز به اندازه گیری های دقیق دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هزینه های سنگین استفاده از دوربینهای متریک و نرم افزارهای حرفه ای فتوگرامتری باعث توجه بیشتر به استفاده از دوربینهای غیر متریک و نرم افزارهای ساده فتوگرامتری در انجام مدلسازی های دقیق گشته است . در این تحقیق حالتهای مختلف مشاهداتی از نظر نوع مشاهدات نقطه ای و خطی، تعداد وتراکم مشاهدات و همچنین حالتهای مختلف تشکیل مدل با استفاده از نقاط کنترل به منظور ایجاد شبککه مناسب جهت انجام مدلسای های دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. در این راستا، یک رویه سهمیگون کاسه ای برای مدل کردن دقت در سه بعد Z,Y,X تهیه و با تفسیر مقاطعی از آن رفتار خطا در کل موردمطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که حل معادلات شبکه در حالت ازاد دارای بیشترین دقت مختصاتی خواهد بود ...
مقاله ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... www.civilica.com/Paper-GEO86-GEO86_171=ارزیابی-تاثیر-نوع-و-نحوه-توزیع-مشاهدات-بر-دقت-شبکه-های-فتوگرامتری-برد-کوتاه.html‎Im Cacheمقاله ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه, در همایش ژئوماتیک 86 (Geomatics 1386) توسط سیدمحسن میری, مسعود ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... www.civilica.com/Printable-GEO86_171=ارزیابی-تاثیر-نوع-و-نحوه-توزیع-مشاهدات-بر-دقت-شبکه-های-فتوگرامتری-برد-کوتاه.html‎Im Cache... تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه - گواهی ... سیدمحسن میری - دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده مهندسی ژئودزی و ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... - فایل اول fileavval.ir/ارزیابی-تاثیر-نوع-و-نحوه-توزیع-مشاهدات/‎Im Cache14 آگوست 2016 ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه – سیدمحسن میری. چکیده مقاله:امروزه استفاده از فتوگرامتری برد ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... zarinmovie.ir/محصول-9454-ارزیابی-تاثیر-نوع-و-نحوه-توزیع-م/‎Im Cacheارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه – سیدمحسن میری. 10 شهریور, 1395 reza market 1 بازدید 0 0 ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... wikipost.ir/?p=64392‎Im Cacheارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه – سیدمحسن میری. توسط admin · جولای 30, 2016 ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... docz.ir/ارزیابی-تاثیر-نوع-و-نحوه-توزیع-مشاهدات/‎Im Cacheارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه – سیدمحسن میری. ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... en.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=2744cfad-53a3... عنوان : ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه. پدیدآورندگان : سیدمحسن میری (پدیدآور) مسعود ورشوساز (پدیدآور). نوع : متن. ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... www.icnc.ir/index.aspx?pid=966&metadataId=2744cfad...‎Im CacheTitle: ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه. Authors : سیدمحسن میری(creator) مسعود ورشوساز(creator). Type : text. ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... - مهتاب فایل mahtabfile.ir/?p=31890 30 مه 2016 ... GMT+2 02:49. صفحه اصلی ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه – سیدمحسن میری ... کلیدواژه‌ها: طراحی شبکه ، فتوگرامتری برد کوتاه ، توزیع نقاط کنترل ، قیدهای شبکه ... ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های ... - کوثر kousar.xyz/?p=31754 27 ژوئن 2016 ... صفحه اصلی ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه – سیدمحسن میری ...
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 11:42 ]