X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله پژوهشی بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمانهای دانش آفرین

دانلود مقاله پژوهشی بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمانهای دانش آفرین دانلود مقاله پژوهشی رشته ی مدیریت با موضوع بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش سازمانهای دانش آفرین که شامل 34 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل: دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:41 ]

بررسی ارزیابی نیروی انسانی در صنعت برق

بررسی ارزیابی نیروی انسانی در صنعت برق بهره وری نیروی انسانی مهمترین عاملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمان ها است . بطوریکه منابع انسانی سرمایه های اصلی و بی بدیلی هستند که موفقیت و بقای سازمان به آنها بستگی دارد . ... دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:41 ]

دانلود پایان نامه مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص شهرستان ابهر

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است. تعداد صفحات:89 که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 40 نفر از پزشکان در بخش های خاص و 40 نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0<P است ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:40 ]

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس  فرمت فایل: word پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، پرسشنامه ای استاندارد که توسط بنتیس (1998) ساخته شده است که دارای 42 سوال می باشد و با مقیاس پنج درجه ای لکریت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) مورد بررسی قرار می گیرد. دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:39 ]

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):

پرسشنامه رفتار خرج کردن ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه): تعداد گویه ها: 11 تعداد مولفه: مولفه ندارد دریافت فایل ...ادامه مطلب
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 23:39 ]